Camp d'Aprenentatge Son Ferriol

L'oferta d'activitats del CA Son Ferriol està presentada en blocs temàtics que inclouen propostes per a nivells educatius diversos. Tractam els diferents temes des d'un enfocament pluridisciplinar sempre procurant que els principis de l'educació ambiental en siguin el denominador comú.

Els animals de la pagesia.

L'hort ecològic.
El forn de llenya.
L'apicultura.