CAMP D'APRENENTATGE SA CALA

Oferta

 
Objectius

Facilitar el coneixement específic de les particularitats de la canalada o vall de sa Cala (manera de viure tradicional i actual, agricultura de subsistència, feines del bosc, població disseminada i arquitectura popular, diferents ecosistemes, festes tradicionals, turisme...).

Ajudar a desenvolupar habilitats d'interpretació del paisatge i de presa de decisions envers el medi a partir de l'estudi d'aquesta zona.
 

Destinataris

El camp d'aprenentatge s'ofereix a tots els centres d'ensenyament no universitari.

A les estades d'un dia es poden atendre 2 grups-classe, i a les estades de més d'un dia el nombre màxim és de 32 persones.
 

Oferta de l'equipament

Àmbit educatiu:

- dos professors que prepararan l'estada conjuntament amb el professorat del centre, i conduiran les activitats el dia de l'estada, amb la col·laboració del professorat del centre.

- materials curriculars per al professorat i alumnat (material informatiu, material d'observació ...).

Àmbit funcional:

S'ofereix la posssibilitat de preparar-se els menjars a la cuina o de contractar un servei de menjador.

Per fer ús dels dormitoris, cada persona haurà de dur sac de dormir i llençols.

 

tornar a Sa Cala