L’elaboració del Projecte d’aprofitament didàctic de l’estada (PADE) contribuirà a la millora de la tasca educativa dels Camps d’Aprenentatge.

Hi trobareu la fitxa de la reunió prèvia a l'estada, el pla d'activitats i l'avaluació.

Després de la vostra estada al Camp d'Aprenentatge, podeu enviar aquest document a la nostra adreça electrònica.

 

DESCÀRREGA PADE


Camp d'Aprenentatge es Pinaret
SITUACIÓ
INSTAL·LACIONS
GUIA DE L'ESTADA

PADE

Pla d'aprofitament didàctic de l'estada