Els Camps d'Aprenentatge de les Illes Balears pretenen ser uns serveis a disposició de les escoles on es treballen una sèrie d'objectius i continguts del currículum en un lloc específic i un espai que afavoreixin la convivència del grup. Podeu consultar l’oferta pedagógica.

Per tal d'equilibrar la participació de totes les etapes educatives, el calendari d'ocupació tindrà en compte els criteris de baremació i s’ajustarà als següents percentatges: segon cicle d’EI: 30%, primer i segon cicle d’EP: 30%, tercer cicle d’EP: 30% i ESO i altres: 10%.

A les estades d’un dia es poden atendre un màxim de dos grups classe o 50 alumnes
A les estades de més d’un dia, la capacitat máxima de les instal·lacions és de 30 persones.

El Camp d’aprenentatge es Pinaret disposa d’un servei de menjador. Podeu consultar els meús i preus i podeu fer la comanda una setmana abans de l’estada.

Per desplaçar-se al nostre Camp d’Aprenentatge es pot venir a peu, en bicicleta o amb transport públic.

Per tal de sensibiltzar l'alumnat podeu consultar i/o imprimir el cartell de les normes de l'estada.

 

Descarrega tota la guia

Camp d'Aprenentatge es Pinaret
SITUACIÓ
INSTAL·LACIONS
GUIA DE L'ESTADA

PADE

Pla d'aprofitament didàctic de l'estada