CAMP D'APRENENTATGE ES PALMER 

SOL·LICITUD D'ESTADA


EMPLENAR UNA SOL.LICITUD PER A UN MÀXIM DE 2 GRUPS CLASSE O 50 ALUMNES.

Dades centre
utilitzat a efectes de notificació
Alumnat

Introdueixi el nombre d'alumnes corresponents a cada nivell. Ha d'emplenar almenys una de les caselles.

           
       
   
Dades estada

Dates que se sol.liciten, per ordre de preferència.

Proposta d'activiats i observacions

Si ho desitja pot introduir la proposta d'activitats i les observacions que cregui convenients.


.