Camp d'Aprenentatge Orient 
INFORMACIÓ
ACTIVITATS-ITINERARIS
MATERIAL I COMPLEMENTS
SOL·LICITUD
caorient@educacio.caib.es

CALENDARI DEFINITIU PER AL CURS 2013/2014

CIRCULAR QUE REGULA LA PARTICIPACIÓ ALS CAMPS D'APRENENTATGE.

INSCRIPCIÓ CURS 2013/2014

EL NOSTRE BLOC

FITXA D'AVALUACIÓ

En haver ocupat tot el calendari, la resta de sol·licituds trameses seran incorporades a la llista d'espera.

www.servicont.comEl Temps a Orient