ACTIVITATS- ITINERARIS

ITINERARIS

1. FREU.

2. COMASSEMA.

3. SON BERNADÀS.

4. CASTELL D'ALARÓ.

5. SA TALAIA DE CALS REIS.

6. ORIENT.

7. PAS DE S'ESCALETA.

Nota important:

- L'horari de tots els itineraris es pot dilatar en funció dels continguts que s'hi volen treballar. Per tant, és imprescincible concretar els continguts que es volen treballar a cada itinerari en funció del temps del qual es disposa. Tots els continguts que s'exposen a cada itinerari no es poden treballar en una sola visita.
- El CA és obert a treballar qualsevol contingut que no sigui a la pàgina web.

ACTIVITATS-TALLER

En cas de pluja es poden fer les següents activitats dins les cases, encara que l'espai és molt reduït i els alumnes no hi poden estar massa hores. Nosaltres aconsellam fer l'itinerari si la pluja és fluixa.

-Orientació.
-Plantes.
-Ofici de carboner (retallables de la sitja i la barraca).
-DVDs de: Segar i batre o Carboner.
-Papallones (retallables, powerpoint,...).
-Observació amb lupes binoculars.