Camp d'aprenentatge de Formentera
Ubicació
L'oficina del Camp d'Aprenentatge de Formentera està ubicada a les Escoles Velles de Sant Francesc on també s'hi allotja el CEP de  Formentera, amb qui comparteix espais, recursos i instal·lacions.
Av. de portosaler 87 - 07860 Formentera 
Tel. 971 32 30 50      Fax: 971 32 28 59
jplanells@educacio.caib.es
escoles

Des del curs 2010- 2011 es pot fer nit a la casa de colònies, antiga casa de mestres de les escoles velles de Sant Francesc. Això ens permet fer diversos itineraris per l'illa, tallers, ...

Alumnat al que s'adreça:

El camp d'aprenentatge s'adreça  a alumnes d'Educació Primària, de Secundària, de Cicles Formatius i de Batxillerat dels centres educatius de les Illes Balerars

METODOLOGIA

- A les reunions prèvies, la professora del camp i el professorat del centre trien les activitats per a l'aprenentatge de conceptes, procediments i actituds d'acord amb la programació d'aula.

- El tipus d'activitat s'adaptarà a les circumstàncies i necessitats de cada grup (cicle o nivell educatiu al qual va adreçat, mobilitat, ...) .

- Destaquen aquelles activitats que desenvolupen la capacitat d'observació, experimentació i  interpretació.

- Per a les activitats al camp es farà arribar la programació didàctica de  l'activitat triada uns dies abans de la visita que inclourà:
            - les fitxes que els alumnes hauran de dur el dia de la visita.
            - recursos i materials previs i/o posteriors a la sortida

 

0FERTA D'ACTIVITATS I EQUIPAMENT

- Les activitats són d'un o més dies i es pot atendre un grup classe.     

- Es prepararan les activitats de camp i els tallers conjuntament amb el professorat del centre, i es conduiràn aquestes el dia o dies que el grup faci estada, amb la col·laboració del professorat del centre.

- El Camp ofereix materials curriculars per al professorat i alumnat (fitxes, material informatiu, ...), guies de camp, plànols,  instruments d'observació (prismàtics, lupes, ...)

 

[Tornar]