Camp d'Aprenentatge de Formentera

Medi formenterer | Espècies de Formentera |  Formentera i la mar | El bosc | El paisatge |
 Platja i dunes | Ses Salines | L'Estany Pudent | Molins | Sepulcre de Ca Na Costa

Els continguts que es poden treballar en els diferents itineraris es mostren a la taula següent:Índex de continguts
Formentera i els seu medi
 • Insularitat, relleu, clima, influència humana, introducció d'espècies
 • Ecosistemes terrestres: platges i dunes, illots i penya-segats, salines, camps de conreu, boscos, torrents
 • Medi humà: casa pagesa, molins, torres de defensa, ...
camp 
La diversitat dels éssers vius, 
les espècies de Formentera

 • Vertebrats, invertebrats, vegetals, fongs . Ecosistemes
 • Adaptació al medi.
 • Espècies amenaçades.
 • Problemes que afecten les espècies
 • Plans de recuperació i conservació (dunes, posidònia, virot, repoblació Sa Tanca d'allà dins)
Pampolera

Formentera i la mar

varadors
 • Les casetes varador, els penjadors de peix (parrera de savina), els tenyidors de xarxes, les xalanes, el bot, el llaüt, els ormeígs de pesca, flora i fauna, ...

El bosc

 • Comunitat vegetal

 • Factors condicionants de la vegetació.

 • Adaptació d’animals i plantes al medi.

 • Forn de calç i forn de quitrà. La sitja. Feines del bosc.

 • Els incendis forestals

 • Identificació i classificació de plantes.

 • Taller de reproducció de plantes del  bosc.
incendi

Recursos naturals

 • minerals: pedra viva, marès, calç, argila, ...

 • vegetals: pi (fusta, teies per fer quitrà, carrasca, reïna, carbó) canya, savina, pita, espart, herbes i arbustos. Els usos de les plantes: la cultura dels vegetals..

 • l'aprofitament dels recursos naturals a Formentera.

forn

El paisatge formenterer

 • Elements del paisatge (biòtics i abiòtics)

 • Paisatge natural i paisatge humanitzat

 • Impactes paisatgístics. Estudis d'impacte ambiental.

 • Paisatges en equilibri i paisatges en regressió

 • Vulnerabilitat i fragilitat paisatgística a Formentera.

casa

Platja, dunes, alguers

 • Coneixement del sistema dunar: dinàmica, importància ecològica i fragilitat.

 • La posidònia: característiques i importància. Fragilitat.

 • Vegetació i fauna dunar

 • Estat de conservació i perills. L'impacte antròpic.

 • Introducció d'espècies

dunes

Ses Salines

 • Procés d’extracció i tractament de la sal.

 • Localització i identificació d’espais, dependències i elements saliners

 • Vida quotidiana del treball saliner.

 • La vida als estanys

 • La vegetació halòfila, estratègies adaptatives

 • L'avifauna, espècies i característiques

estany
L'aigua cisterna
 • L'aigua a Formentera: aljubs i cisternes, pous, basses, sènies, fonts, ...

 • Importància i ús responsable del recurs aigua.

Les torres de defensa de l’illa de Formentera

 • Característiques de les torres

 • Artilleria de les torres

 • Enllaços i transmissions

 • Pirates i corsaris

torre

Sepulcre megalític de ca na Costa

 • Descripció, materials trobats, els poblats megal·lítics, ......
canacosta
[Tornar]