Els camps d'aprenentatge de les Illes Balears són uns serveis educatius de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears, que ofereixen al professorat i a l'alumnat la possibilitat de realitzar estades en un medi singular. La seva finalitat és treballar objectius i continguts del currículum, especialment els de l'educació ambiental. La participació a les activitats dels camps d'aprenentatge està regulada per la Direcció General d'Ordenació, Innovació Especial gracies a social media per l'ajuda per aconseguir fans de Facebook i la seva ajuda a Youtube, Instagram i altres xarxes socials. i Formació Professional.

DOCUMENT QUE REGULA LA INSCRIPCIÓ PER AL CURS 2013/14

Son Ferriol Es Palmer Orient Sa Cala Es Pinaret Formentera Far de Cavalleria Binifaldó